WordPress Tema Lisanslama veya Lisans Kırma

WordPress tema lisanslama veya lisans kırma hakkında bildiklerimizi ve neler yapmanız gerektiğini uygun bir şekilde burada sizlere anlatmaya çalışacağız, Bilindiği gibi bir çok tema tasarımı yapan arkadaşlar temaları ücretli olarak satmak ve satılan temaları korumak adına temaları lisanslar’lar bu bölümde sizlere tema nasıl lisanslanır ve tema lisansı nasıl kırılır her ikisinide paylaşacağız.

WordPress tabanlı web sitelerinin kalbi ve olmassa olmazı functions.php ‘dir, Bu dosya ise tema yapımcıları tarafından şifrelenerek içeriklerin lisanssız kullanılmasını engellenmektedir.Bu tür dosyaları şifrelemek için bazı proğramlar kullanılmaktadır.Bu proğramların başında ise ioncube encode gelmektedir, ioncube şifreleme sistemi hakkında google’de araştırma yapabilir ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

WordPress Tema Lisanslama;

 • Örnek olarak aşağıdaki bölüm’de ioncube ile şifrelenmiş dosya türünü göreceksiniz.Bu dosya’yı biz örnek olarak ozmovie wordpress film teması olarak seçtik.

Bu temayı kullanan arkadaşlar tema dosyaları içerisinde yer alan functions.php dosyasını açarak şifrelenmiş dosyayı görebilirler.

 • ​İkinci örneğimiz’de ise aşağıdaki bölümde ozmovie temasındaki funtctions.php dosyasının şifresiz yani orjinal hali yer almaktadır.Bu örnekler tamamen şifreleme yöntemleri hakkında bilgi vermek adına paylaşılmıştır.
[php]<?php include_once ("lib/panel.php"); include (TEMPLATEPATH . ‘/lib/category_widget.php’); include (TEMPLATEPATH . ‘/lib/comment_widget.php’); include (TEMPLATEPATH . ‘/lib/fb_widget.php’); include (TEMPLATEPATH . ‘/lib/random_widget.php’); function disableAutoSave() { wp_deregister_script(‘autosave’); } add_action(‘wp_print_scripts’, ‘disableAutoSave’); remove_filter(‘term_description’, ‘wpautop’); function unregister_default_wp_widgets() { unregister_widget("WP_Widget_Calendar"); unregister_widget("WP_Widget_Links"); unregister_widget("WP_Widget_Meta"); unregister_widget("WP_Widget_Search"); unregister_widget("WP_Widget_Recent_Comments"); unregister_widget("WP_Widget_RSS"); } add_action("widgets_init", "unregister_default_wp_widgets", 1); remove_action("wp_head", "wlwmanifest_link"); remove_action("wp_head", "wp_generator"); remove_action("wp_head", "rsd_link"); remove_action("wp_head", "start_post_rel_link"); remove_action("wp_head", "index_rel_link"); remove_action("wp_head", "adjacent_posts_rel_link"); function _remove_script_version($src) { $parts = explode(‘?’, $src); return $parts[0]; } add_filter(‘script_loader_src’, ‘_remove_script_version’, 15, 1); add_filter(‘style_loader_src’, ‘_remove_script_version’, 15, 1); /*———————————————————— OZMovie Part ————————————————————- */ function ozmovie_part($args = "") { $defaults = array("before" => "" . __("" . $bilgi . ""), "after" => "", "link_before" => "<span>", "link_after" => "</span>", "echo" => 1);
$r = wp_parse_args($args, $defaults);
extract($r, EXTR_SKIP);
global $page;
global $numpages;
global $multipage;
global $more;
global $pagenow;
global $pages;
$part_bir = get_option("ozmovie_ilk");
$output = "";
if ($multipage) {
$output.= $before;
$i = 1;
while ($i < $numpages + 1) {
$part_content = $pages[$i – 1];
$has_part_title = strpos($part_content, "<!–baslik:"); if (0 === $has_part_title) { $end = strpos($part_content, "–>");
$title = trim(str_replace("<!–baslik:", "", substr($part_content, 0, $end)));
}
$output.= " ";
if ($i != $page || !$more && $page == 1) {
$output.= _wp_link_page($i);
}
$output.= $link_before . $title . $link_after;
if ($i != $page || !$more && $page == 1) {
$output.= "</a>";
}
$i = $i + 1;
}
$output.= $after;
}
if ($echo) {
echo $output;
}
return $output;
}
/*————————————————————
OZMovie İzlenme
————————————————————-
*/
function getPostViews($postID) {
$count_key = ‘views’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if ($count == ”) {
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);
return "0";
}
return $count . ”;
}
function setPostViews($postID) {
$count_key = ‘views’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if ($count == ”) {
$count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);
} else {
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
}
}
/*————————————————————
OZMovie Custom Write Panel Buttons
————————————————————-
*/
if (!function_exists(‘_add_my_quicktags’)) {
function _add_my_quicktags() { ?>
<script type="text/javascript">
QTags.addButton( ‘php’, ‘Sonraki Part’, ‘<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-more="nextpage" class="wp-more-tag mce-wp-nextpage" alt="" title="Sayfa arası" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" />’ );
QTags.addButton( ‘isim’, ‘Part ismi’,'<!–baslik:’, ‘–>’);
</script>
<?php } add_action(‘admin_print_footer_scripts’, ‘_add_my_quicktags’); } /*———————————————————— OZMovie Custom Taxonomies ————————————————————- */ function add_custom_taxonomies() { register_taxonomy(‘imdb’, ‘post’, array(‘hierarchical’ => false, ‘labels’ => array(‘name’ => _x(‘IMDB’, ‘taxonomy general name’), ‘singular_name’ => _x(‘IMDB Puanı’, ‘taxonomy singular name’), ‘search_items’ => __(‘IMDB Puanı ara’), ‘all_items’ => __(‘Tüm IMDB Puanları’), ‘edit_item’ => __(‘IMDB Puanı düzenle’), ‘update_item’ => __(‘IMDB Puanı güncelle’), ‘add_new_item’ => __(‘Yeni IMDB Puanı ekle’), ‘new_item_name’ => __(‘Yeni IMDB Puanı’), ‘menu_name’ => __(‘IMDB Puanları’),), ‘rewrite’ => array(‘slug’ => ‘imdb’, // This controls the base slug that will display before each term
‘with_front’ => false, // Don’t display the category base before "/locations/"
‘hierarchical’ => false
// This will allow URL’s like "/locations/boston/cambridge/"
),));
register_taxonomy(‘oyuncu’, ‘post’, array(‘hierarchical’ => false, ‘labels’ => array(‘name’ => _x(‘Oyuncu’, ‘taxonomy general name’), ‘singular_name’ => _x(‘Oyuncu’, ‘taxonomy singular name’), ‘search_items’ => __(‘Oyuncu ara’), ‘all_items’ => __(‘Tüm oyuncular’), ‘edit_item’ => __(‘Oyuncu düzenle’), ‘update_item’ => __(‘Oyuncu güncelle’), ‘add_new_item’ => __(‘Yeni oyuncu ekle’), ‘new_item_name’ => __(‘Yeni oyuncu adı’), ‘menu_name’ => __(‘Oyuncular’),), ‘rewrite’ => array(‘slug’ => ‘oyuncu’, // This controls the base slug that will display before each term
‘with_front’ => false, // Don’t display the category base before "/locations/"
‘hierarchical’ => false
// This will allow URL’s like "/locations/boston/cambridge/"
),));
register_taxonomy(‘yapim’, ‘post’, array(‘hierarchical’ => false, ‘labels’ => array(‘name’ => _x(‘Yapım Yılı’, ‘taxonomy general name’), ‘singular_name’ => _x(‘Yapım Yılı’, ‘taxonomy singular name’), ‘search_items’ => __(‘Yapım Yılı ara’), ‘all_items’ => __(‘Tüm yıllar’), ‘edit_item’ => __(‘Yapım Yılı düzenle’), ‘update_item’ => __(‘Yapım Yılı güncelle’), ‘add_new_item’ => __(‘Yeni Yapım Yılı ekle’), ‘new_item_name’ => __(‘Yeni Yapım Yılı’), ‘menu_name’ => __(‘Yapım Yılı’),), ‘rewrite’ => array(‘slug’ => ‘yapim’, // This controls the base slug that will display before each term
‘with_front’ => false, // Don’t display the category base before "/locations/"
‘hierarchical’ => false
// This will allow URL’s like "/locations/boston/cambridge/"
),));
register_taxonomy(‘yonetmen’, ‘post’, array(‘hierarchical’ => false, ‘labels’ => array(‘name’ => _x(‘Yönetmen’, ‘taxonomy general name’), ‘singular_name’ => _x(‘Yönetmen’, ‘taxonomy singular name’), ‘search_items’ => __(‘Yönetmen ara’), ‘all_items’ => __(‘Tüm yönetmenler’), ‘edit_item’ => __(‘Yönetmen düzenle’), ‘update_item’ => __(‘Yönetmen güncelle’), ‘add_new_item’ => __(‘Yeni yönetmen ekle’), ‘new_item_name’ => __(‘Yeni yönetmen adı’), ‘menu_name’ => __(‘Yönetmenler’),), ‘rewrite’ => array(‘slug’ => ‘yonetmen’, // This controls the base slug that will display before each term
‘with_front’ => false, // Don’t display the category base before "/locations/"
‘hierarchical’ => false
// This will allow URL’s like "/locations/boston/cambridge/"
),));
}

add_action(‘init’, ‘add_custom_taxonomies’, 0);
/*————————————————————
OZMovie Custom Write Panel
————————————————————-
*/
$prefix = ‘dbt_’;
$orisim = og_ayar(‘isim_alan’);
$pfragman = og_ayar(‘fragman_alan’);
$pozet = og_ayar(‘ozet_alan’);
$meta_box = array(‘id’ => ‘my-meta-box’, ‘title’ => ‘Film Bilgileri’, ‘page’ => ‘post’, ‘context’ => ‘normal’, ‘priority’ => ‘high’, ‘fields’ => array(array(‘name’ => ‘Film hakkında’, ‘desc’ => ‘Film hakkında kısa bir yazı girin.’, ‘id’ => ‘dbt_film_hakkinda’, ‘type’ => ‘editor’, ‘std’ => ”), array(‘name’ => ‘SEO Title’, ‘desc’ => ‘Filme ait özel bir başlık girebilirsiniz’, ‘id’ => ‘_aioseop_title’, ‘type’ => ‘text’, ‘std’ => ”), array(‘name’ => ‘SEO Description’, ‘desc’ => ‘Filme ait özel bir açıklama girebilirsiniz. (MAX. 160 KARAKTER)’, ‘id’ => ‘_aioseop_description’, ‘type’ => ‘textarea’, ‘std’ => ”), array(‘name’ => ‘SEO Keywords’, ‘desc’ => ‘Filme ait özel bir anahtar kelimeler girebilirsiniz. Aralarına virgül koymayı unutmayın.’, ‘id’ => ‘_aioseop_keywords’, ‘type’ => ‘text’, ‘std’ => ”)));
add_action(‘admin_menu’, ‘mytheme_add_box’);
add_filter(wp_editor, ‘the_content’);
// Add meta box
function mytheme_add_box() {
global $meta_box;
add_meta_box($meta_box[‘id’], $meta_box[‘title’], ‘mytheme_show_box’, $meta_box[‘page’], $meta_box[‘context’], $meta_box[‘priority’]);
}
// Callback function to show fields in meta box
function mytheme_show_box() {
global $meta_box, $post;
// Use nonce for verification
echo ‘<input type="hidden" name="mytheme_meta_box_nonce" value="’, wp_create_nonce(basename(‘index.php’)), ‘" />’;
echo ‘
<table class="form-table">’;
foreach ($meta_box[‘fields’] as $field) {
// get current post meta data
$meta = get_post_meta($post->ID, $field[‘id’], true);
$editor_settings = apply_filters(‘rwmb_wysiwyg_settings’, array(‘wpautop’ => TRUE, ‘media_buttons’ => FALSE, ‘editor_class’ => ‘rwmb-wysiwyg’,), 10, 1);
echo ‘
<tr>’, ‘
<th style="width:20%"><label for="’, $field[‘id’], ‘">’, $field[‘name’], ‘</label></th>

‘, ‘
<td>’;
switch ($field[‘type’]) {
case ‘text’:
echo ‘<input type="text" name="’, $field[‘id’], ‘" id="’, $field[‘id’], ‘" value="’, $meta ? $meta : $field[‘std’], ‘" size="30" style="width:97%" />’, ‘
‘, $field[‘desc’];
break;
case ‘editor’:
$editin = wp_editor($meta, $field[‘id’], $editor_settings);
echo apply_filters(‘the_content’, $editin);
echo ‘
‘, $field[‘desc’];
break;
case ‘textarea’:
echo ‘<textarea name="’, $field[‘id’], ‘" id="’, $field[‘id’], ‘" cols="60" rows="4" style="width:97%">’, $meta ? $meta : $field[‘std’], ‘</textarea>’, ‘
‘, $field[‘desc’];
break;
case ‘select’:
echo ‘<select name="’, $field[‘id’], ‘" id="’, $field[‘id’], ‘">’;
foreach ($field[‘options’] as $option) {
echo ‘<option’, $meta == $option ? ‘ selected="selected"’ : ”, ‘>’, $option, ‘</option>’;
}
echo ‘</select>’;
break;
case ‘radio’:
foreach ($field[‘options’] as $option) {
echo ‘<input type="radio" name="’, $field[‘id’], ‘" value="’, $option[‘value’], ‘"’, $meta == $option[‘value’] ? ‘ checked="checked"’ : ”, ‘ />’, $option[‘name’];
}
break;
case ‘checkbox’:
echo ‘<input type="checkbox" name="’, $field[‘id’], ‘" id="’, $field[‘id’], ‘"’, $meta ? ‘ checked="checked"’ : ”, ‘ />’;
break;
}
echo ‘
<td>’, ‘</tr>

‘;
}
echo ‘</table>

‘;
}
add_action(‘save_post’, ‘mytheme_save_data’);
// Save data from meta box
function mytheme_save_data($post_id) {
global $meta_box;
// verify nonce
if (!wp_verify_nonce($_POST[‘mytheme_meta_box_nonce’], basename(‘index.php’))) {
return $post_id;
}
// check autosave
if (defined(‘DOING_AUTOSAVE’) && DOING_AUTOSAVE) {
return $post_id;
}
// check permissions
if (‘page’ == $_POST[‘post_type’]) {
if (!current_user_can(‘edit_page’, $post_id)) {
return $post_id;
}
} elseif (!current_user_can(‘edit_post’, $post_id)) {
return $post_id;
}
foreach ($meta_box[‘fields’] as $field) {
$old = get_post_meta($post_id, $field[‘id’], true);
$new = $_POST[$field[‘id’]];
if ($new && $new != $old) {
update_post_meta($post_id, $field[‘id’], $new);
} elseif (” == $new && $old) {
delete_post_meta($post_id, $field[‘id’], $old);
}
}
}
/*————————————————————
OZMovie Cache Sistemi
————————————————————-
*/
function filmtimi_cachesil() {
delete_transient(‘cacheHEADER’);
delete_transient(‘cacheUST’);
delete_transient(‘cacheRAST’);
delete_transient(‘cacheLOOP’);
delete_transient(‘cacheSOSYAL’);
delete_transient(‘cacheREKLAM’);
delete_transient(‘cacheYORUM’);
delete_transient(‘cacheAD’);
delete_transient(‘cacheMANSET’);
delete_transient(‘cacheTAVSIYE’);
delete_transient(‘cacheRASTGELE’);
delete_transient(‘cacheFOOTER’);
}
add_action(‘publish_post’, ‘filmtimi_cachesil’);
add_action(‘update_post’, ‘filmtimi_cachesil’);
add_action(‘delete_post’, ‘filmtimi_cachesil’);
add_action(‘edit_post’, ‘filmtimi_cachesil’);
add_action(‘ogpanel_ayarlar’, ‘filmtimi_cachesil’);
/*————————————————————
OZMovie Öne Çıkarılmış Görsel
————————————————————-
*/
add_theme_support(‘post-thumbnails’);
add_image_size(‘midi’, 202, 289, true);
add_filter(‘post_thumbnail_html’, ‘remove_feat_img_title’);
function remove_feat_img_title($img) {
$img = preg_replace(‘/title="(.*?)"/’, ”, $img);
return $img;
}
/*————————————————————
OZMovie Menüler
————————————————————-
*/
add_action(‘init’, ‘theme_menus’);
function theme_menus() {
register_nav_menus(array(‘menu-1’ => __(‘Anamenu’), ‘menu-2’ => __(‘FooterMenu’),));
}
/*————————————————————
OZMovie Yorumlar
————————————————————-
*/
function mytheme_comment($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS[‘comment’] = $comment; ?>

<div class="yorum" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="avatarKapsul">
<?php $authID = get_the_author_meta(‘ID’); if ($authID == $comment->user_id) { ?>
<a href="<?php echo site_url(); ?>/?author=<?php the_author_ID(); ?>"><?php echo get_avatar($comment->comment_author_email, 58); ?></a></div>

<!–avatar bitiş–>

<div class="yorumMetin">

<h3><a href="<?php echo site_url(); ?>/?author=<?php the_author_ID(); ?>"><?php printf(__(‘<strong>%s</strong>’), get_comment_author_link()) ?></a></h3>

<span class="tarih"><?php echo human_time_diff(get_comment_time(‘U’), current_time(‘timestamp’)) . ‘ önce’; ?></span>

<div class="clear"></div>

<div class="yorumText">
<?php comment_text() ?>
<?php if ($comment->comment_approved == ‘0’): ?>
<em><?php _e(‘Your comment is awaiting moderation.’) ?></em>
<?php endif; ?>
</div>

<!–yorumtext bitiş–>
</div>

<!–yorumMetin bitiş–>
<?php } else { ?>
<?php echo get_avatar($comment->comment_author_email, 58); ?></div>

<!–avatar bitiş–>

<div class="yorumMetin">

<h3><?php printf(__(‘<strong>%s</strong>’), get_comment_author_link()) ?></h3>

<span class="tarih"><?php echo human_time_diff(get_comment_time(‘U’), current_time(‘timestamp’)) . ‘ önce’; ?></span>

<div class="clear"></div>

<div class="yorumText">
<?php comment_text() ?>
<?php if ($comment->comment_approved == ‘0’): ?>
<em><?php _e(‘Your comment is awaiting moderation.’) ?></em>
<?php endif; ?>
</div>

<!–yorumtext bitiş–>
</div>

<!–yorumKapsul bitiş–>
<?php } ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<?php } add_filter(‘next_posts_link_attributes’, ‘posts_link_attributes_1’); add_filter(‘previous_posts_link_attributes’, ‘posts_link_attributes_2’); function posts_link_attributes_1() { return ‘id="prev-post"’; } function posts_link_attributes_2() { return ‘id="next-post"’; } /*———————————————————— OZMovie Sidebar ————————————————————- */ if (function_exists(‘register_sidebar’)) register_sidebar(array(‘name’ => ‘Sidebar’, ‘before_title’ => ‘
<div class="sideBaslik">’, ‘after_title’ => ‘</div>

<!–sideBas bitiş–>
<div class="sideIcerik">’, ‘before_widget’ => ‘
<div class="sideItem" id="%1$s">’, ‘after_widget’ => ‘</div>

<!–sideIcerik bitiş–></div>

<!–sideItem bitiş–>’,));
/*————————————————————
OZMovie Exclude pages from search results
————————————————————-
*/
function remove_pages_from_search($query) {
if ($query->is_search) {
$query->set(‘post_type’, ‘post’);
}
return $query;
}
add_filter(‘pre_get_posts’, ‘remove_pages_from_search’);
//
function my_custom_login_logo() {
echo ‘
<style type="text/css">
h1 a { background-image:url(‘ . get_bloginfo(‘template_directory’) . ‘/img/logo.png) !important; background-size:286px 90px!important; height:90px!important; }
</style>

‘;
}
add_action(‘login_head’, ‘my_custom_login_logo’);
?>
<?php /*———————————————————— OZMovie Custom User Profile ————————————————————- */ add_action(‘show_user_profile’, ‘extra_user_profile_fields’); add_action(‘edit_user_profile’, ‘extra_user_profile_fields’); function extra_user_profile_fields($user) { ?>

<h3><?php _e("Ekstra bilgiler", "blank"); ?></h3>

<table class="form-table">

<tr>

<th><label for="fb"><?php _e("Facebook adresiniz"); ?></label></th>

<td>
<input type="text" name="fb" id="fb" value="<?php echo esc_attr(get_the_author_meta(‘fb’, $user->ID)); ?>" class="regular-text" />
<span class="description"><?php _e("Facebook adresinizi girin."); ?></span>
</td>

</tr>

<tr>

<th><label for="tw"><?php _e("Twitter adresiniz"); ?></label></th>

<td>
<input type="text" name="tw" id="tw" value="<?php echo esc_attr(get_the_author_meta(‘tw’, $user->ID)); ?>" class="regular-text" />
<span class="description"><?php _e("Twitter adresinizi girin."); ?></span>
</td>

</tr>

<tr>

<th><label for="user_select"><?php _e("Cinsiyetiniz"); ?></label></th>

<td><?php $selected = get_the_author_meta(‘user_select’, $user->ID); ?>
<select name="user_select" id="user_select" style="width: 318px;">
<option value="Erkek" <?php echo ($selected == "Erkek") ? ‘selected="selected"’ : ” ?>>Erkek</option>
<option value="Kadın" <?php echo ($selected == "Kadın") ? ‘selected="selected"’ : ” ?>>Kadın</option>
</select>
<span class="description"><?php _e("Cinsiyetinizi seçin."); ?></span>
</td>

</tr>

</table>

<?php } add_action(‘personal_options_update’, ‘save_extra_user_profile_fields’); add_action(‘edit_user_profile_update’, ‘save_extra_user_profile_fields’); function save_extra_user_profile_fields($user_id) { if (!current_user_can(‘edit_user’, $user_id)) { return false; } update_usermeta($user_id, ‘user_select’, $_POST[‘user_select’]); update_usermeta($user_id, ‘tw’, $_POST[‘tw’]); update_usermeta($user_id, ‘fb’, $_POST[‘fb’]); } /*———————————————————— OZMovie Custom User Avatar ————————————————————- */ if (!function_exists(‘oz_avatar’)) { function oz_avatar($avatar_defaults) { $new_default_icon = get_bloginfo(‘template_directory’) . ‘/img/avatar.png’; $avatar_defaults[$new_default_icon] = ‘Avatar’; return $avatar_defaults; } add_filter(‘avatar_defaults’, ‘oz_avatar’); } remove_action(‘wp_head’, ‘wlwmanifest_link’); remove_action(‘wp_head’, ‘rsd_link’); /*———————————————————— OZMovie Page Create ————————————————————- */ $page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = ‘en-cok-izlenenler’;");
if (!$page_id) {
$my_page = array(‘post_status’ => ‘publish’, ‘post_type’ => ‘page’, ‘post_author’ => 1, ‘post_name’ => ‘en-cok-izlenenler’, ‘post_title’ => ‘En Çok İzlenenler’);
$page_id = wp_insert_post($my_page);
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘en-cok-izlenenler.php’);
} else {
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘en-cok-izlenenler.php’);
}
$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = ‘en-cok-yorumlananlar’;");
if (!$page_id) {
$my_page = array(‘post_status’ => ‘publish’, ‘post_type’ => ‘page’, ‘post_author’ => 1, ‘post_name’ => ‘en-cok-yorumlananlar’, ‘post_title’ => ‘En Çok Yorumlananlar’);
$page_id = wp_insert_post($my_page);
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘en-cok-yorumlananlar.php’);
} else {
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘en-cok-yorumlananlar.php’);
}
$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = ‘favoriler’;");
if (!$page_id) {
$my_page = array(‘post_status’ => ‘publish’, ‘post_type’ => ‘page’, ‘post_author’ => 1, ‘post_content’ => ‘{{wp-favorite-posts}}’, ‘post_name’ => ‘favoriler’, ‘post_title’ => ‘Favoriler’);
$page_id = wp_insert_post($my_page);
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘favoriler.php’);
} else {
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘favoriler.php’);
}
$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = ‘giris’;");
if (!$page_id) {
$my_page = array(‘post_status’ => ‘publish’, ‘post_type’ => ‘page’, ‘post_author’ => 1, ‘post_name’ => ‘giris’, ‘post_title’ => ‘Giriş’);
$page_id = wp_insert_post($my_page);
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘page-login.php’);
} else {
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘page-login.php’);
}
$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = ‘kayit’;");
if (!$page_id) {
$my_page = array(‘post_status’ => ‘publish’, ‘post_type’ => ‘page’, ‘post_author’ => 1, ‘post_name’ => ‘kayit’, ‘post_title’ => ‘Kayıt’);
$page_id = wp_insert_post($my_page);
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘page-register.php’);
} else {
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘page-register.php’);
}
$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = ‘profil’;");
if (!$page_id) {
$my_page = array(‘post_status’ => ‘publish’, ‘post_type’ => ‘page’, ‘post_author’ => 1, ‘post_name’ => ‘profil’, ‘post_title’ => ‘Profil’);
$page_id = wp_insert_post($my_page);
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘page-profil.php’);
} else {
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘page-profil.php’);
}
$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = ‘sifre’;");
if (!$page_id) {
$my_page = array(‘post_status’ => ‘publish’, ‘post_type’ => ‘page’, ‘post_author’ => 1, ‘post_name’ => ‘sifre’, ‘post_title’ => ‘Şifre’);
$page_id = wp_insert_post($my_page);
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘page-sifre.php’);
} else {
update_post_meta($page_id, ‘_wp_page_template’, ‘page-sifre.php’);
}
/*————————————————————
OZMovie Özel Alan
————————————————————-
*/
$isim = og_ayar(‘isim_alan’);
$imdb = og_ayar(‘imdb_alan’);
$oyuncu = og_ayar(‘oyuncular_alan’);
$yil = og_ayar(‘yapim_alan’);
$yonetmen = og_ayar(‘yonetmen_alan’);
$ozet = og_ayar(‘ozet_alan’);
$fragman = og_ayar(‘fragman_alan’);
function alanlar($metalar) {
global $post;
if ($metalar == ‘isim’) {
echo $isim;
}
if ($metalar == ‘yil’) {
echo $yil;
}
if ($metalar == ‘oyuncular’) {
echo $oyuncu;
}
if ($metalar == ‘imdb’) {
echo $imdb;
}
if ($metalar == ‘yonetmen’) {
echo $yonetmen;
}
if ($metalar == ‘ozet’) {
echo $ozet;
}
?>
}
?>
[/php]

WordPress Tema Lisansı Kırma;

Bu işlem aslında temanın üzerinde hiç bir değişiklik yapmadan orjinal temayı lisanslı bir şekilde nasıl kullanacağınızı göstermek içindir, Belirtmek isterizki en güvenli ve garanti yol bir temayı ücretli olarak yapımcısından temin etmek ve sitenize lisanslı olarak kurmaktır aksi taktirde izinsiz kullandığınız için tema yapımcısı tarafından dava edilebilirsiniz.Herneyse benim gücüm ücretli tema almaya yetmez ben herşeye razıyım diyorsanız aşağıdaki yöntemleri kullanarak temaları lisanslayabilir ve ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Ücretli bir temayı lisanslı olarak ücretsiz bir şekilde kullanabilmeniz için bazı pHp kodlarına ihtiyacımız var bu kodlar ile temayı lisanslı hale getirip kullanabiliriz, Öncelikle masa üstünüzde bir tane lisansal.php adında bir dosya oluşturup bu dosyayı notepad++ proğramı yardımı ile açıyoruz ve aşağıdaki kodları lisansal.php dosyasının içerisine atıp kaydediyoruz.

[php]</pre>
<?php
echo wordwrap(strtoupper(md5(sha1(‘siteadınız.com’))),4,’-‘,true);
?>

[/php]

Hazırlamış olduğumuz lisansal.php dosyasını sitemizin sunucusuna ana dizine atıyoruz yani /puplic_html/ bu bölüme gönderiyoruz ve daha sonra web tarayıcınız’dan siteadiniz.com/lisansal.php dosyasını çağırıyoruz, sayfa açıldığında sizlere web sitenizde kullanmanız için bir lisans anahtarı verecektir ve bu verdiği lisans anahtarını bir yere not ediyoruz bir diğer işlemde bu anahtar lazım olacak.

Örnek Lisans Anahtarı;

[php]A3B1-BLT2-A488-040B-17E4-4522-1A18-15EF[/php]

Üst kısımdaki işlemi doğru bir şekilde yaptığınızda üst kısımdaki örnekteki gibi bir lisans anahtarı alacaksınız.Lisans anahtarımızı bir not defterine kaydediyoruz ve sıra temayı lisanslamaya geldi, Temayı lisanslamak için masa üstünde bir tane lisans.php dosyası oluşturuyoruz ve bu dosyayı yine notepad++ proğramı ile açıp içerisine aşağıdaki kodları yerleştirip kaydediyoruz.

[php]<?php
define("LISANS_KODU","<span style="color: #00ff00;">aldıgınız lisansı buraya yazın</span>");
?>[/php]

Bu kodu lisans.php dosyasının içerisine atıyoruz ve yeşil olarak belirtilen bölüme lisans anahtarınızı ekliyoruz ve kaydedip lisans.php dosyasını sunucudaki tema dosyalarının içerisine atıyoruz yani /public_html/sohbetgen.com/wp-content/themes/temadi/ bu bölüme atıyoruz.Tüm bu işlemleri yaptıysanız tema sorunsuz olarak lisanslı bir şekilde çalışacaktır.Sorun yaşayan arkadaşlar sayfanın altına yorum olarak sorunlarını yazabilir veya emeğe saygı için bir teşekkür mesajı bırakabilirler.

SohbetGen

1979 Malatya Doğumlu, Web tasarım, Arama motoru optimizasyonu ( SEO ), Logo ve Grafik tasarım alanlarında uzman, 2010 yılı itibariyle Antalya/Kemer ilçesinde ikamet etmekte.

You may also like...

48 Responses

 1. seslichat dedi ki:

  wordpressde tema lisansını kırma işini öğrendim teşekkür ederim

 2. Erdem dedi ki:

  hocam olmuyor lütfen yardım edin

 3. chat dedi ki:

  hocam bir terslik olmali , denedik olmadi

 4. LenS dedi ki:

  Harika saolun paylaşım için tşkler

 5. murat dedi ki:

  hocam merhaba partikmutfagim.net sizin söylediğiniz herşeyi yaptım fakat hala temanın lisansını istiyor ?

 6. Hasan dedi ki:

  Lisans kontrolü uzak sunucudan sağlanıyorsa bu yöntem işe yaramaz sanırım.

  • SohbetGen dedi ki:

   Bilgi güçtür paylaştıkça büyür, biz yöntemi sunduk farklı yöntemlerde olabilir çalışmayada bilir ama çalıştığı bir çok temada onaylandı.

 7. muhammed dedi ki:

  merhaba hocam bi sorum war yardımcı olursanız çok sevinirim bi blog sitesi açtım free olarak yani bedavadan dagıtılan bi tema kurdum bloguma fakat yapımcısı bedava koymasına ragmen içine bi kod gömmüşler ve ben o url yi sildigimde o kişinin sitesine gidiorum oyomatik bunu nasıl bulurum kodu html de aradım url yok şifrelenmi eger bi bilginiz warsa yardımcı olursanız çok seevinirim şimdiden tşkler

  • SohbetGen dedi ki:

   Şifrelenmiş bölümü http://www.unphp.net sitesinden çözebilirsiniz, yapamıorsanız web.developer07 skype adresinden bana ulaşırsanız yardımcı olmaya çalısırım.

   • muhammed dedi ki:

    Hocam Teşekkürler cevabınız için fakat bu kod lisans mış yanı bi lisans şifreleme ile yapmış hiç bi yerde çözümü bulamadım şifresini eger bu kududa bilginiz varsa yardım ederseniz çok sevinirim hocam

    • SohbetGen dedi ki:

     Hocam blogger temalardaki lisans sisteminde iki adet gizli kod yerleştiriorlar birisi footerde yer alan link ikincisi ise o linki kaldırınca sitenin yönlenmesini sağlayan yönlendirme kodu, Footerde yer alan kodu kaldırmadan önce hangi siteye yönleniorsa o o linkin yer aldığı kodu bulup ortadan kaldırmak gerekir. Siz dilerseniz temanın adını falan bana ulaştırın ben nerden ve nasıl yapılacağını size anlatayıp siz öyle düzenleme yapın.

     • muhammed dedi ki:

      Tamam hocam çok saolun wallaha bişiler paylaşmaya çalışıyodum benim sitem diye o kod hevesimi burakmadı yardımınız için çok saolun hocam
      Bu temanın tam adı :Nanopress Responsive News/Magazine Blogger Template
      Linkde bu:http://www.themexpose.com/2016/09/nanopress-responsive-newsmagazine.html link verdim ama şiz daha rahat bulun diye siz yorumdan bu linki silersiniz
      hocam bu arada bu Dizcord adresim eger kulanıyosanız arkadaş olarak eklerseniz sevinirim Night#2670 yada başka bi iletişim kurabilecegimiz bi yer olursada olur bunu dememin amacı yorumda belitmişsiniz bana ulaşın ben ne yapacagınızı söyleyim diye yazmışsınız ondan dedim çok saolun hocam gerçekten

     • SohbetGen dedi ki:

      Rica ederim hocam ne demek. Görevimiz

 8. soner dedi ki:

  s.a hocam wordpress i yeni kullanmaya basladım daha. lisans kırma olayını denedim fakat basarılı olamadım. kullandığım temadan dolayımı yoksa ben mi beceremedim bilemiyorum. bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz. tesekkürler.

 9. Bilgilendirme için teşekürler Emeğinize Sağlık

 10. birol dedi ki:

  konuyu hortlatacam kusura bakmayın ama bende bir tema var bu temaya söylediklerinizi yapıyorum fakat lisansal.php dosyasını sitemden cagırdıgımda malesef lisans kodu gelmiyor txt dosyası olarak atarsam lisans kodu geliyor sanırım ben beceremıyorum ne yapmam gerekır yardım edersenız cok sevınırım

 11. birol dedi ki:

  Size skype den izinsiz ulaştım umarım bir mahsuru yoktur saygısızlık olarak algılamazsınız.

 12. Yusuf dedi ki:

  Merhaba, bu linkdeki temayı indirdim fakat fazla bilgim yok herhangi bi yerdeki kod ile oynamam gerekiyor mu size zahmet bakarmısınız? İliginiz için şimdiden teşekkürler.

 13. Ahmet dedi ki:

  Hocam Ben Öncelikle Temayı WordPress e kurdum fakat ne yapmışlarsa anlamadım yüklediğim resimler temada çıkmıyor sitemde tema kurulu ama bi türlü foto ekleyemiyorum. skyp adresiniz varsa alabilirmiyin çok acil yardıma ihtiyacım var.

 14. ramazan dedi ki:

  sa hocam dediklerinizi yaptım ancak halen lisans girin diyo
  kafascript.com/kurumsalpress-kurumsal-2-4-wordpress-temasi.html
  tema bu tema

 15. yasin dedi ki:

  bu tarif ettiğniz konuyu denedim işe yaramadı .
  ben trendwp diye üçkagıtçı bir firmadan template aldım ve ömür boyu lisnaslı olan template şu an çalışmıyor ulaşıp sordugumdada günceleleme için ücret istediler bu yüzden lisansı kırmam gerekiyor
  bu aşağılık adamlar benim gibi bir çok kişiyi mağdur ettiler .

  • SohbetGen dedi ki:

   Bizler yorumunuzu onayladık, Bu tür sorunlar ile karşılaşan arkadaşlarda buraya sorunlarını iletebilirler böylece firma yetkilileride buradaki yorumları görerek daha dikkatli olurlar.

 16. terme ajans dedi ki:

  merhaba haber sitem var mobil temayı aldım sık sık lisans istiyor .destek istediğimde temayı aldığım kişi varez tema kullanıyorsun ozaman destek vermiyoruz dedi. Warez tema onların orijinal teması mobil temayı aktif edince lisans istiyor ioncube ile kımak isteyince functione boş dosya oluyor.yardımınızı bekliyorum.özelden dosyayı atabilirim

 17. can dedi ki:

  merhaba konuda yazdıklarınızı aynen uyguladım lisns kodunua lıyorum bütün adımları uyguladım fakat lisns kodu doğru girdiğinizden emin olun diye yazı çıkıyor olmadı kardeş

  • SohbetGen dedi ki:

   Bazı sistemlerdeki lisanslama yöntemi farklı olduğu için hata verebiliyor.Bu lisans kırma yöntemlerinden sadece birisi.Diğer lisans çökertme yöntemlerinide en kısa sürede paylaşacağım.

 18. Arda dedi ki:

  Merhabalar benimde sorunum oldu. Herseyi dogru yaptim lisans kodu geldi falan ancak aktif olmadi.
  http://serimcheats.com/lisansal.php incelerseniz sizede gorunecek. Ardindan lisans dosyasinida dediginiz sekilde gonderdim. ancak acilmadi. Neyapabilirim bu durumda

 19. Alparslan dedi ki:

  Merhabalar hocam söylemiş olduğunuz yöntemle lisansı aldım ama lisans.php dosyasına kodunu yapıştırdığımda 2.satırda “code hinting may not work until you fix this error” hatası veriyor. Bunu nasıl aşabilirim acaba? Çünkü yazım hatası var diyor galiba…

  • SohbetGen dedi ki:

   Hocam yazılan kodlarda herhangi bir sıkıntı yok sürüm ile alakalı bir sorun olabilir veya sizler düzenlerken bir yerde bozukluk olmuş olabilir.

 20. Serdar dedi ki:

  hocam merhaba dediğiniz herşeyi yaptım fakat function.php de yapmam gereken işlemi anlamadım verdiğiniz online sitede şifrelenmiş dosyayı açtım fakat daha sonrasında o kodları ne yapacağımı çözemedim yardım ederseniz çok sevinirim.

 1. 4 Eylül 2016

  Arsenal

  Many thanks a whole lot for sharing!

 2. 8 Eylül 2016

  harika bir paylaşım olmuş teşekkürler

 3. 28 Mart 2017

  Harikasınız valla sayenizde süper oldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir